Impressum

Exploitatie

Deze website - bereikbaar op het adres www.lesbullesaflotter.fr - wordt geëxploiteerd door Marvin, een besloten vennootschap met een kapitaal van 20.000 euro. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Parijs onder nummer 819 721 549, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de 32, Boulevard de la Bastille - 75012 Parijs - FRANKRIJK - (BTW-nummer: FR 95 819721549)

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar hier

Veilige online betaling

netbank

Uitgever van de website & Verantwoordelijk voor de publicatie

Vincent Reneleau
32, Boulevard de la Bastille - 75012 Parijs - FRANKRIJK
Tel.: + 33 (0)1 43 42 23 95
https://www.lesbullesaflotter.fr
contact@lesbullesaflotter.fr

Host

OVH
SAS met een kapitaal van 10.059.500 €
Handelsregister Lille Métropole 424 761 419 000 45
APE-code 6202A
BTW-nummer: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 Rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

Gebruiksvoorwaarden

Deze site, toegankelijk via de url www.lesbullesaflotter.fr, wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Deze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een lacune, fout of een probleem constateert, meld dit dan per e-mail en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (pagina, actie, gebruikte computertype en browser, enz.).

Elke download gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van de download. De op deze website ingestelde hypertextlinks naar andere bronnen op het internet kunnen niet de verantwoordelijkheid van de uitgever inroepen.

Geschillen

Deze voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving en alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die afhangen van de maatschappelijke zetel van de uitgever, namelijk de rechtbanken van Parijs-75. De referentietaal voor de regeling van eventuele geschillen is Frans.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, grafische elementen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn exclusief eigendom van de vennootschap, met uitzondering van merken, logo's of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, overdracht of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van . Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft volgens de artikelen L.3335-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan aantasten. Bovendien zouden de eigenaren van de gekopieerde inhoud een gerechtelijke procedure tegen u kunnen starten.

Gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink naar deze site opzetten, maar alleen naar de startpagina, bereikbaar op de volgende URL: www.lesbullesaflotter.fr, op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend. In het bijzonder is een link naar een subpagina ("Deep Linking") verboden, evenals het openen van deze site binnen een frame ("Framing"), zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voor verzoeken om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: contact@culturamedia.com. Voor de pers gelden specifieke voorwaarden.

Cookies

Voor statistische doeleinden en om uw gebruikerservaring te verbeteren, maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie op te slaan. We verzamelen geen informatie over uw identiteit, maar alleen over gegevens om onze site voor u te verbeteren (doorgebrachte tijd, aantal pagina's, enz.).

Fotocredits

David Dechambre
Stanley Braban