De persruimte

Persmap

Download de persmap in PDF (1MB).

Fotopakket

Download enkele foto's en het logo (0,8 MB).

Druk op contact

Vincent Reneleau
32, boulevard de la Bastille - 75012 Parijs - FRANKRIJK
Zo een. : + 33 (0)1 43 42 23 95
presse@lesbullesaflotter.fr

Flotatie, het concept in een paar woorden

In onze steeds meer verbonden wereld, waar voortdurend vraag is naar het menselijk brein, is het zelden mogelijk om jezelf te vinden. Sensorische isolatie, een ontspanningstechniek die sinds het midden van de vorige eeuw bekend is, komt nu op de voorgrond om deze onmogelijkheid te overwinnen. Zweven alsof je in gewichtloosheid bent, afgesloten van de buitenwereld en gefocust op jezelf, dat is wat de Floating Bubbles je bieden.